INDIVIDUALNO DELO Z OTROKOM

Individualna obravnava otroka

Obravnave, ki jih izvajam so osebno oblikovane, kar pomeni, da jih prilagajam glede na otrokove potrebe. 

Stremim k temu, da otrok odkriva svoje potenciale in jih prične razvijati, z upoštevanjem njegovih lastnih potreb. 

Otroku pomagam pri vzpostavitvi notranje moči, samozavesti, občutku lastne vrednosti in sposobnosti.

Individualne obravnave otroku omogočajo, da se razvija in raste v svojem tempu.

Delam z otroki, ki imajo težave z motoriko, govorom, nizko samozavestjo, težave s koncentracijo in pozornostjo ter otroci, ki potrebujejo dodatno individualno pomoč.

Kontakt

Pošljite mi sporočilo

telefon

+386 40 301 107

Email

alja.terapija@gmail.com